Marianne Vaatstra en de corrupte overheid (Boublog 13 April 2012)

13 april, 2012 | Auteur:

Met de corrupte overheid worden niet de jongens en meisjes bedoeld die op bovenstaande foto ijverig zoeken naar sporen in het weiland waar Marianne werd gevonden. Sterker nog: misschien weet een van hen wel meer en wil hij of zij dit vertellen. Mijn vorige artikel ging over de hypothese dat Marianne het slachtoffer werd van de lucratieve porno-industrie. Het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is namelijk van meet af aan van hogerhand de berm in gereden. Dat is het teken van een corrupte overheid. Zelfs de cover-up lijkt van te voren geregisseerd. Het resultaat is dat de daders van deze wrede lustmoord nog altijd vrij rondlopen. Deze criminelen genieten kennelijk bescherming van hogerhand…

Dit begint al met een caravan die van 1996 tot juni of juli 1999 op een camping in Kollum stond waar eveneens een AZC was gevestigd. In die caravan was alles te koop wat verboden is en iedereen wist dat! De meeste asielzoekers zijn brave en keurige mensen, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij kwamen terecht op een camping met een bewaakte entree en een onbewaakt hek naar het Paradyske, waar vlakbij die caravan stond. Dat er al die jaren niemand ingreep, is een teken van corruptie, zowel bij mevrouw Groenveld die directrice was van het AZC, als van burgemeester Visser die in een kleine gemeente zeker op de hoogte moet zijn geweest. De manier waarop die caravan in de zomer van 1999 tot de grond is afgebrand, is eveneens een veeg teken.

Ook blijkt dat er in dit open AZC al jaren een jongen gehuisvest was die agressief en seksueel ontregeld gedrag vertoonde: Feik of Fayek Mustafa. Hij maakte deel uit van een groepje asielzoekers dat al twee jaar lang meisjes bedreigde en lastig viel. Onder de asielzoekers bevindt zich altijd een gering aantal mensen met ernstige oorlogstrauma’s en daaruit voortvloeiende gedragsstoornissen. Daarom bestaan er naast normale AZC’s ook gesloten AMOG-centra: tijdelijke opvangcentra voor asielzoekers met onacceptabel gedrag (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag). Waarom is deze Feik Mustafa, de belhamel van dat groepje, niet al veel eerder overgeplaatst naar een AMOG? Waarom is die hele groep niet onmiddellijk streng aangepakt?

In februari 1999 werd Marianne Vaatstra door Feik bedreigd, waarbij hij een gebaar maakte van haar de keel af snijden. Feik was meestal samen met Ali Hassan, een Koerdische man van 26 jaar. Ali woonde niet alleen in het AZC, maar had ook een kamer in Leeuwarden. Op Koninginnedag 1999 ging Marianne Vaatstra ‘s avonds naar Kollum, om met haar vriend Spencer te feesten in de discotheek Paradiso. Zij werd daar om half 11 ‘s avonds door haar broer met de auto gebracht en ze zou op kosten van Spencer met een taxi naar huis gaan. Zij durfde namelijk niet alleen in het donker te fietsen. De volgende morgen tussen 8 en half 9 bleek dat Marianne niet was thuisgekomen. Haar ouders belden haar vrienden, als eerste Spencer. Deze verklaarde dat hij een fiets had geregeld voor Marianne. Dit bleek een leugen, maar deze leugen paste wel perfect in de latere cover-up. Marianne zou daarin namelijk door een blanke man van haar fiets zijn getrokken.

Vrienden van Marianne gingen zoeken in de omgeving. Omstreeks half 11 zag een van hen een herenfiets liggen in de greppel van de Keningswei. Samen met zijn vriendin ging hij kijken in het weiland en trof daar het lichaam van Marianne aan. Ze was vrijwel naakt en haar keel was doorgesneden. Even later was de vader van Marianne ook ter plaatse. Beiden verklaren dat er geen sporen van een worsteling waren en dat er evenmin een bloedplas was. Even later kwam ook Spencer, die Marianne was gaan zoeken in een andere richting. Hij verklaarde dat hij en zijn vriend Wietse tot het tunneltje met Marianne waren mee gefietst. Waarom hij haar dan is gaan zoeken bij het zwembad en de sportvelden rond het AZC, is onduidelijk. Door de recherche is Spencer daarover ook nimmer ondervraagd.

Pas daarna kwam de politie. Het weiland werd afgezet en er werden speurhonden ingezet. Deze liepen naar het noorden en het oosten, dus niet naar de Keningswei, waar die fiets lag. Omstreeks half 12 werd burgemeester Visser gebeld. Deze schrok en ontbood onmiddellijk alle verantwoordelijken op zijn kantoor. Hij zorgde er voor, dat de honden werden teruggetrokken. Ook hield hij iedereen weg bij het AZC. De badmeester van zwembad Paradyske vond die dag bij het zwembad een bebloed trainings-jack. Hij bracht dat naar de politie, waarna het spoorloos verdween. Dat bebloede jack heeft officieel zelfs nimmer bestaan!

Er werd bekend gemaakt dat Marianne ‘s nachts van haar fiets was getrokken en in het weiland was verkracht en vermoord. De dader was een blanke man, dus beslist geen asielzoeker. Bewijzen die toch in deze richting wezen, werden niet onderzocht en getuigen niet serieus genomen. Er werd DNA-onderzoek na DNA-onderzoek gedaan, maar de twee asielzoekers die Marianne hadden bedreigd, zijn onmiddellijk in het geheim weggesluisd door het AZC en de Vreemdelingendienst. Ali Hassan is via Schiphol naar Noorwegen gevlogen, waar hij op 5 mei zou zijn aangekomen. Feik Mustafa is op maandag 3 mei overgeplaatst, wellicht naar het AMOG in Musselkanaal, getuige een anonieme brief die de familie Vaatstra in 2006 ontving:

Op maandag 3 mei 1999 werd een deel van het management van AZC (asielzoekerscentrum) Musselkanaal bij elkaar geroepen. Aanwezig waren de centrumdirecteur*, het hoofd immateriële zaken* en de coördinator van het AMOG*. Onder grote geheimhouding werd verteld dat er diezelfde dag nog een asielzoeker uit AZC Kollum naar Musselkanaal kwam. Een intakegesprek was niet nodig en maar een zeer klein aantal medewerkers mocht op de hoogte zijn van zijn komst. Deze asielzoeker mocht ook niet deelnemen aan het reguliere programma. Naast de drie MT (management team) leden werden twee teamleden van het AMOG aangewezen die eerder werden geïnformeerd. Deze kregen zwijgplicht en dienden ervoor te zorgen dat zij alleen contact hadden met deze asielzoeker. Diezelfde dag, laat in de avond, werd de asielzoeker gebracht. Hij kreeg alleen toestemming om zijn kamer te verlaten als de andere asielzoekers sliepen. Hij moest apart eten en verder contact met andere bewoners werd voorkomen.

Enkele dagen na zijn aankomst is de asielzoeker op dezelfde geheimzinnige wijze vertrokken. Hij is opgehaald door de Vreemdelingendienst en op Schiphol op een vliegtuig gezet onder zware begeleiding. De reden van zijn uitzetting was dat hij in het land van herkomst werd gezocht voor meervoudige moord. Hij had verscheidene vrouwen verkracht en vervolgens hun keel doorgesneden.

Dat het COA er alles aan had gedaan om dit uit de openbaarheid te houden, blijkt wel uit het vervolg. Een paar maanden later werd gemeld dat de speciale afdeling ging sluiten. Een MT-lid werd eind 1999 ontslagen, de centrumdirecteur is in 2000 op een zijspoor gezet. Een aantal AMOG-medewerkers kreeg na sluiting ontslag, anderen werden overgeplaatst naar allemaal verschillende locaties in het noorden.

Dat de dader nog steeds niet is gevonden, is in mijn ogen niet zo vreemd. Ik heb het sterke vermoeden dat de asielzoeker uit bovenstaand verhaal de moordenaar is van uw dochter. Want als hij dat niet is, was het toch eenvoudig hem vrij te pleiten op basis van dna-sporen? Als hij het niet was, waarom werd er dan zo geheimzinnig gedaan, waarom kreeg iedereen zwijgplicht, waarom werd er zware druk uitgeoefend om hier niet over te praten, waarom werd de afdeling al binnen één jaar gesloten? Allemaal vragen die naar mijn mening leiden tot één antwoord: de dader mocht niet worden gepakt, want dat zou het draagvlak van de asielopvang aantasten.

Terwijl de overplaatsing van Feik werd geregeld, werd er aangifte gedaan van verkrachting van zijn vriendinnetje Stefanie op de avond van 30 april 1999. Deze verkrachting werd op 3 mei anoniem aan de politie gemeld. Pas op 14 mei deed Stefanie zelf aangifte. Feik was toen al overgeplaatst en deze aangifte is later geseponeerd. Of deze verkrachting werkelijk heeft plaatsgevonden, is twijfelachtig, maar hij wordt wel genoemd als reden om Feik over te plaatsen. Kijk even naar dit antwoord uit 2010 van Minister Hirsch Ballin op Kamervragen van Fred Teeven:

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.
(…)
De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne. Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd. Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.

Alleen een corrupte overheid kan zoiets verzinnen. Door de bevolking van Kollum en omstreken wordt deze Feik nog altijd verdacht van deelname in de lustmoord op Marianne Vaatstra. Maar DNA doet wonderen! Het heeft er alle schijn van dat niet alleen de moord, maar ook de cover-up van te voren was geregeld. Iedereen die aan deze cover-up heeft meegewerkt, is medeplichtig! Daaruit volgt niet dat zij allen van te voren op de hoogte waren van het hele plan, maar zij zijn wel op de hoogte van de leugens die in deze zaak voor waarheid moeten doorgaan.

De meest voor de hand liggende reden voor deze cover-up is dat men het asielbeleid wilde beschermen. Dat is dan ook de meest gebezigde theorie. Misschien was burgemeester Visser daar ook wel oprecht mee bezig, maar dit verklaart nog niet waarom de caravan van Wolfgang Hebben buiten schot bleef. Hebben is immers geen asielzoeker, maar een Duitse pooier die nu in Dokkum woont. De bewoners van het AZC waren ook niet blij met dit beleid, zelfs in tegendeel. Zij hadden graag gezien dat het AZC juist wel in het onderzoek werd betrokken. Sommigen hebben daartoe ook vrijwillig DNA willen afstaan. Juist omdat er in deze richting niet werd gezocht, kwam het AZC in een kwade reuk te staan.

In maart 2010 besteedde EenVandaag uitgebreid aandacht aan deze zaak. Het zoeken naar Ali Hassan in Turkije bleek een doorgestoken kaart, een manier om het publiek een rad voor ogen te draaien. “Kijk eens hoe we ons best doen om de dader op te sporen!” Het onderzoek was puur voor de show, deze Ali Hassan was een naamgenoot, een heel andere Ali Hassan dan de verdachte. In drie uitzendingen stelde EenVandaag dat bedrog van het OM aan de kaak.

Eenvandaag 5-3-2010 – Marianne Vaatstra duurt 15 minuten.

EenVandaag 6-3-2010 – Marianne Vaatstra duurt 13 minuten.

Eenvandaag 8-3-2010 Marianne Vaatstra duurt 7 minuten.

Ook kwam er in januari 2010 een nieuwe getuige, die verklaarde dat ze met Ali Hassan in Leeuwarden had gewoond. Hij was op de ochtend van 1 mei 1999 in verwarde toestand en met bloed aan zijn handen en T-shirt thuisgekomen. Die verklaring past naadloos bij dat bebloede trainings-jack dat bij het zwembad lag, maar dat door de politie werd verdonkeremaand.

GPTV: Opnieuw een getuige in moordzaak Marianne Vaatstra

In april 2010 besteedde Klokkenluider On Air aandacht aan de zaak Vaatstra. Twee Friese dames uit de omgeving van Kollum waren in dat programma te gast. Zij hebben de zaak vanaf het eerste begin gevolgd en zijn op de hoogte van allerlei details. Dit audio-programma werd gepresenteerd door Micha Kat en Wim Dankbaar, die elkaar voortdurend in de rede vallen. Het komt daarom rommelig over en als Micha op het einde gaat krijsen moet men het volume even wat lager draaien. De verklaringen van de Friese dames zijn echter zeer belangwekkend en volledig in strijd met de eenzame blanke dader die het meisje ‘s nachts van haar fiets zou hebben gesleurd.

Klokkenluider Onair – 16 april 2010 duurt 2 uur.

Dat deze wrede lustmoord van hogerhand werd afgedekt, moge duidelijk zijn. De bescherming van het asielbeleid biedt daarvoor geen voldoende verklaring. Het meest verontrustend is, dat deze cover-up niet achteraf geregeld lijkt, maar dat de snelle overplaatsing van Feik en Ali reeds van te voren moet zijn voorbereid. Ook wist Spencer op de vroege ochtend van 1 mei reeds precies welke leugen hij moest vertellen. Iemand moet hem de avond daarvoor hebben verteld wat hij moest zeggen en zelfs waar hij Marianne zou kunnen vinden: rond het AZC-terrein.

Dit lijkt een lustmoord met voorbedachten rade en een goed georganiseerde cover-up door een corrupte overheid. Het motief is dan niet de seksuele perversie van twee gestoorde asielzoekers, maar het geld dat omgaat in de porno-industrie, gepaard aan chantage!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Bron: http://www.boublog.nl/13/04/2012/marianne-vaatstra-en-de-corrupte-overheid/

Uit een van de reacties deze Duitse documentaire van de ARD over ritueel kindermisbruik.

Satanisme en kinderslachtoffers bij Geraldo:

Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra, Symbolisme en Satanisme en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s