The Real Illuminati : Meritocratie

The Real Illuminati

Meritocratie

De Illuminati zijn altijd voorvechters geweest van een meritocratisch besturingssysteem. Kijk naar de wereld om je heen, kijk naar je eigen leven en vraag je af of dit de wereld is waarin we onze (klein)kinderen willen laten opgroeien. Mensen zijn slechts nummers in een database, zijn een vervuilingseenheid geworden, hebben enkel een functie als ze daadwerkelijk een baan hebben; “zonder functie geen functie”. Baby’s worden geboren met een fictieve schuld van tienduizenden euro’s. De katholieke erfzonde en boetedoening hebben in deze tijd plaatsgemaakt voor een andere vorm van schuld en boetedoening; een financiële schuld die een leven lang uit eigen zak betaald dient te worden. De kerken kunnen niet anders dan jaloers zijn op deze briljante list. Bewust gecreëerde staatsschulden, die onze nazaten allemaal zullen moeten afbetalen in de vorm van (bijna) levenslange arbeid. Een schuld waar zij totaal geen verantwoording voor zouden hoeven dragen.

Welvaartsniveaus zullen steeds meer gelijkgetrokken worden en de kloof tussen arm en rijk zal alsmaar groter worden (gemaakt). Aandacht voor het individu is tot een minimum teruggebracht. We dienen allemaal te conformeren aan het systeem dat door anderen is opgezet. Een systeem dat verzonnen is om ons de illusie van vrije keuzes te geven, de illusie dat we door te stemmen op een eerlijke manier onze nationale koers kunnen bepalen, terwijl we diep van binnen allemaal weten dat de wereld bij elkaar gehouden wordt door leugens.

Dus is dit werkelijk de wereld die we voor onszelf en onze kinderen willen? Of is het nu eindelijk tijd dat we de grootste misstap in de menselijke geschiedenis gaan rechtzetten en de zeggenschap over deze aarde en onze levens terug eisen. Het kapitalistisch democratisch systeem heeft gefaald, dat zien en lezen we elke dag in elk nieuwsbericht terug. De euro staat onder druk, de VS staat op het punt haar macht te verliezen en door de ‘crisis’ raken nog steeds duizenden mensen en gezinnen per dag hun huis of hun baan kwijt, of allebei. Alleen een idioot zou zijn geloof in dit failliete systeem blijven behouden.

Al sinds haar meest prille vorm, keert de Illuminati zich tegen monarchieën, autocratieën, dictaturen, oligarchieën en zelfs democratieën. Een democratisch gekozen regering, een regering door het volk en voor het volk, is niet meer dan een vermomde oligarchie; een kleine groep elitaire beleidsmakers en –beïnvloeders die puur vanuit eigenbelang handelt en er alles aan zal doen om mensen in de veronderstelling te houden dat hun stem er werkelijk toe doet. Verkiezing na verkiezing trappen dezelfde mensen er steeds weer in. Mooie praatjes, veel retoriek, valse beloften, leugens, gemanipuleerde cijfers, verkapte propaganda in kranten en praatprogramma’s, achterkamertjespolitiek, vriendjespolitiek, enz. Mensen blijven liever blind voor de waarheid dan dat zij aan hun overheden gaan twijfelen. Want stel dat er geen autoriteiten meer bestaan…wat dan?!
Voor de meeste mensen bestaat er naast democratie alleen communisme of totale anarchie; en dat is wat gelukkig niemand wil, dus blijven ze liever vasthouden aan het bekende. Het lijkt soms alsof alle mensen in min of meerdere mate last hebben van het Stockholmsyndroom, waarbij de gegijzelden sympathie gaan krijgen voor de gijzelnemers. Of zoals de mishandelde vrouw die bij haar alcoholistische en gewelddadige man blijft. Het is haast alsof we het allemaal heerlijk vinden om dagelijks te klagen, ons te laten gebruiken en financieel uit te laten kleden, om tot ons 67 te blijven werken. Is iedereen gestoord en simpel tegelijk geworden?! Heeft de angst en onmacht ons al zo in zijn grip dat we ons niet meer durven te verroeren? Half Nederland kijkt naar een chirurgisch opgerekte Linda de Mol in een inhoudsloos programma als Ik Hou Van Holland…maar het is overduidelijk dat geen enkele kijker ook maar IETS geeft om Holland. We laten dit land verkrachten door een stelletje ongekozen overbetaalde stropoppen in Brussel, die maar al te graag dansen naar de pijpen van de (eveneens ongekozen) top-politici, top-bankiers, top-CEO’s en Europese koningshuizen.
Democratie, in werkelijkheid, is geen regering door het volk en voor het volk, maar door de elite en voor de elite. Democratie is vandaag de dag het geperfectioneerde instrument van de Oude Wereld Orde. Mensen worden dagelijks geïndoctrineerd door de herhaaldelijke boodschap van “vrijheid en democratie”. Zeker nu we in de media dagelijks geconfronteerd worden met dictaturen die aangevallen en gebombardeerd worden door Westerse militairen, schijnen we ‘blij’ te moeten zijn dat wij een democratisch gekozen regering hebben met vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting. Hoewel we intussen allemaal weten dat laatste twee een wassen neus zijn. De meeste mensen zijn gehersenspoeld door de alsmaar herhaalde boodschappen “Freedom and Democracy”, “War on Terror”, “Fight for Freedom”, in combinatie met een stortvloed aan reclames, junk-food, junk-tv en gewetenloze propaganda verpakt in de meest geraffineerde psychologische cadeauverpakkingen. Mensen worden dag in dag uit dom en lui gehouden en alleen door onszelf bij de schouders te nemen of een schop onder onze eigen kont te geven, kunnen we uit dit keurslijf losbreken.
De Illuminati heeft gedurerde haar bestaan altijd gehoopt om haar politieke voorkeuren te verwezenlijken via de (deels door hun opgezette) Vrijmetselaarsloges. Groepen getalenteerde, intelligente, wijze en goed opgeleide individuen die zichzelf bewezen hadden niet gecorrumpeerd te worden door regerende adel, de katholieke kerk of onderdrukkende regimes. Gedurende een zekere periode voldeed de Vrijmetselarij aan haar verwachtingen en de oprichting van de Amerikaanse natie was hun grootste succes. De grondleggers van de Verenigde Staten, de Founding Fathers, waren allen intelligente Vrijmetselaars. Helaas ging het tijdens de Amerikaanse revolutie dramatisch mis en werd de Amerikaanse droom de nachtmerrie waaruit we op dit moment nog steeds niet zijn ontwaakt.
Iedereen die het boek Animal Farm van George Orwell kent of gelezen heeft, herkent het aloude probleem dat macht corrumpeert. Het verhaal gaat over de boerderij Manor Farm. De baas, Mr. Jones is niet goed voor zijn dieren. De dieren worden opgejut door een van de varkens om in opstand te komen. Mr. Jones wordt verjaagd en de boerderij wordt omgedoopt tot Animal farm. De varkens zijn de slimste dieren, dus zij nemen de leiding. Ze bedenken een richtlijn dat ze het animalisme noemen. Ze stellen zeven geboden op waar alle dieren zich aan moeten houden, dit komt neer op één zin: “Four legs good, two legs bad”. Twee varkens zijn het nooit met elkaar eens. Dat zijn Snowball en Napoleon. Als Snowball komt met een plan om een windmolen te bouwen, laat Napoleon hem verjagen door zijn honden. Napoleon neemt de leiding alleen over en hij overtuigd alle dieren ervan dat het zo beter is. Stukje bij beetje verandert hij dingen ten gunste van zichzelf en de andere varkens, maar ten koste van alle andere dieren. Hij slaagt er elke keer weer in om de dieren ervan te overtuigen dat hij het beste met ze voor heeft en dat het zonder hem veel slechter zou gaan. Uiteindelijk gaat Napoleon met de grootste vijand samenwerken: de mens. De andere dieren snappen nu wel dat er iets niet goed zit. Ze zien het verschil niet meer tussen de mensen en de varkens. Een soortgelijke verschuiving van machten werd zichtbaar bij de Vrijmetselaars en de Oude Wereld Orde. De Vrijmetselaars zijn nu volledig ‘overgenomen’ door aanhangers van deze Oude Wereld Orde. Hun macht heeft zich in loop der tijd vermenigvuldigd, maar hun intenties zijn alles behalve weldadig of wereldverbeterend.

Vandaag de dag ziet de Illuminatie de Vrijmetselarij als haar vijand, als een invloedrijke organisatie en belangrijk instrument binnen de Oude Wereld Orde. De Illuminati verwerpen dus de Vrijmetselarij maar streven nog steeds een Meritocratie na, met één zeer belangrijk detail. De Vrijmetselaars werden gecorrumpeerd door hebzucht. En hebzucht was, is en blijft het meest effectieve wapen van de OWO. Daarom dient hebzucht een taboe te worden. Ook in een Meritocratie is het vanzelfsprekend dat iemand die over meer of grotere talenten beschikt of zich meer inzet, ook een grotere beloning zal ontvangen. Maar hebzucht mag en zal niet langer het hoofdmotief zijn of zo iemand zal hetzelfde lot ondergaan als de varkens in Animal Farm. Meritocratie volgens de Illuminati, wordt daarom gekenmerkt door een aantal belangrijke voorwaarden. Eén daarvan is dat zelfs de verdiensten van de meeste getalenteerde individuen een limiet hebben.

Neem elk van de grote banken in de VS als voorbeeld. Hun topmanagers verwachten ook dit jaar weer enorme bonussen te ontvangen ondanks hun falende beleid. Bij de gratie van staatsteunen zijn deze banken overeind gebleven maar heeft wel honderdduizenden mensen wereldwijd (direct en indirect) hun baan gekost, hun huis gekost en wellicht zelf hun hele gezin in de problemen gebracht. De mensen, die zonder schroom hun miljoenenbonus incasseren terwijl ze dondersgoed weten dat deze in geen enkele verhouding staat tot hun verdiensten, die geen enkel schuldbesef naar al hun ontslagen werknemers hebben, deze mensen zijn ongeneselijk ziek; een ziekte die Hebzucht heet. Deze mensen horen geen bonussen te krijgen en horen zelfs hun even buitensporige salaris niet meer te ontvangen. Deze mensen horen berecht en berooid te worden. Binnen een Meritocratie zal niemand meer dergelijke exorbitante bedragen mogen ontvangen. Het is niet de bedoeling dat alle beloningen gelijkgetrokken worden als in een communistisch systeem. Het communistische systeem zoals we dat kunnen uit voormalig Rusland was gedoemd om te falen, omdat mensen geen enkele stimulans meer hadden om door te leren of harder te werken. Een Meritocratie beloont mensen naar hun talenten en naar hun inzet, maar het is ondenkbaar dat een bankmanager, voetballer of fotomodel tientallen miljoenen per jaar verdient terwijl leraren steeds meer gekort gaan worden. De Meritocratie van de Illuminatie herstelt de balans die in ons systeem volledig is doorgeslagen.

Helaas is het begrip Meritocratie bij weinig mensen bekend. De korte definitie van Meritocratie is: Meritocratie (vrij vertaald: geregeerd door degenen die het verdienen) is een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct om de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij spelen. (bron: Wikipedia).
Maar waarom zou een Meritocratie wel slagen als alle andere systemen allemaal gefaald hebben? Wat zou dus werkelijk de beste keuze zijn, als het gaat om een overheidssysteem of politieke structuur, waarbinnen burgers gegarandeerd de meeste vrijheid zouden kunnen ervaren? Zou de beste keuze democratie in zijn huidige Westerse vorm zijn? Een Republiek? Communisme, Marxisme of socialisme? Fascime of een dictatuur? Totale anarchie? Of zoals de Illuminati altijd gewild hebben; een Meritocratie.
Voordat deze vraag beantwoordt kan worden, zullen de kenmerken van de verschillende systemen eerst kort omschreven moeten worden. Daarvoor zal eerst kort door een andere bril gekeken moeten worden naar begrippen als ‘links’ en ‘rechts’. Om politieke keuzes gemakkelijk te maken voor mensen, zijn ooit de termen links en rechts geïntroduceerd. De meeste mensen zullen zeggen dat uiterst links synoniem is geworden voor socialisme/communisme en uiterst rechts voor fascisme en dictatuur.
Er is echter een verschil tussen links en rechts dat even belangrijk is, nl; de invloed van de Staat. In Amerika zien we dat verschil heel duidelijk in de vorm van bv. de “Tea Party” die alle overheidsbemoeienis wil uitbannen. Rechts is dus ook synoniem geworden voor ‘0% overheid’ en Links voor ‘100% overheid’. Géén overheid betekent anarchie en 100% overheid betekent communisme. Echter, géén overheid zal er direct toe leiden dat corporaties het land zullen volledig zullen gaan regeren. En we weten allemaal dat de grote corporaties en banken nou niet bepaald het beste met de burgers voor hebben. Zij zien ons liever als hun werkslaven. Diegenen die echter denken dat fascisme en nationaal-socialisme tot (extreem) Rechts behoren, vergeten dat beiden vormen uiteindelijk 100% overheid als doel hebben en dus eigenlijk tot extreem links behoren.
Een evenwichtige regering zou dus ergens in het midden tussen links en rechts moeten balanceren. In een democratisch systeem waarbij elke stem geldt, zou het resultaat van een gemiddelde verkiezing waarschijnlijkheid dus ergens in het midden uit moeten komen. Maar staat democratie wel voor eerlijkheid en evenwichtigheid? NEE!
De meeste Amerikanen denken dat Amerika een democratie is. Maar dat is het helemaal het geval niet en het is –om goede redenen- ook nooit de bedoeling geweest dat Amerika een democratie zou worden. Amerika is opgericht als republiek en niet als democratie. Om het verschil kort uit te leggen dienen eerst de 4 basisvormen van overheidsbestuur omschreven te worden en een minder bekend systeem; de Meritocratie.
Monarchie of dictatuur
Oligarchie
Anarchie
Democratie
Republiek
Meritocratie
Monarchie of dictatuur
In beide gevallen gaat het om een systeem waarbij een land geregeerd wordt door slechts één Monarch of dictator. Maar in geen van beide gevallen zal een land daadwerkelijk door één persoon geregeerd worden. Een Monarch is afhankelijk van zijn raadgevers, Nobelen en Landgraven. Een dictator van zijn generaals en bureaucraten. In werkelijkheid wordt een land in beide gevallen dus door een groep machtige mensen geregeerd. Als we een systeem naar eigen keuze mochten kiezen, dan zullen deze twee zeer zeker niet tot de favorieten behoren. Deze twee schrappen we dus definitief van de lijst.
Oligarchie
Een overheid die aangestuurd wordt door een selecte groep invloedrijke individuen. Dit is het meest voorkomende politieke systeem in de geschiedenis en zelfs op dit moment nog. De meeste regeringen in deze wereld regeren niet, maar worden geregeerd door een machtige elite; de eigenaren van corporaties en banken. Ook oligarchie zal dus direct van de lijst geschrapt worden.
Anarchie
Aan het andere uiterste vinden we anarchie, dat ‘zonder overheid’ betekent. Voorstanders van anarchie hebben vaak een diepgewortelde afkeer van hun overheid en alle onrechtvaardigheid die zij door deze overheid uitgevoerd zien worden. Tegenstanders van anarchie denken dat anarchie gelijk staat aan rellen, geweldsuitbraken, moord en brand. In de praktijk zal snel blijken, dat ‘wetteloos’ geen oplossing is. Zoals de oude Grieken al zeiden; “Without law there can be no freedom”. De “Founding Fathers”, de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika in 1787, waren allen intelligente mensen die heel goed op de hoogte waren van politiek, geschiedenis en de oude Romeinse en Griekse culturen. Ook zij wisten dat een overheid, met gelimiteerde machten, noodzakelijk was om een zekere mate van vrijheid aan haar burgers te kunnen waarborgen.
Hoewel voorstanders van anarchie wellicht over heel goede argumenten beschikken, zal een bestuurloze samenleving vroeg of laat resulteren in een wetteloze samenleving waarin iedereen zijn eigendommen en zelfs zijn eigen leven zal moeten beschermen. Er zal dus altijd een vorm van wetshandhaving moeten zijn, zowel in het geval van anarchie maar ook om anarchie te voorkomen. Sommige mensen zien anarchie als de enige mogelijkheid om een land te ontdoen van haar corrupte regering. Maar anarchie is geen systeem op zich. Het is meer een middel, ‘vacuüm’ tussen twee politieke systemen in. Ook anarchie zal ons dus niet de maatschappij gaan opleveren waarin we met plezier zullen leven.
Democratie
Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos (volk) en krateo (heersen, regeren) en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten of het volk kiest haar vertegenwoordigers uit die de wetten maken. Dat klinkt rechtvaardig, maar wat als een meerderheid gemanipuleerd wordt en denken dat het ‘ok’ is als onze vrijheden ingeperkt worden omwille van ‘nationale veiligheid’? Of als de meerderheid vindt dat een bepaalde religie verankerd moet worden in de grondwet en andere religies (desnoods met geweld) uitgebannen moeten worden? En wat is een ‘meerderheid’ van het volk? Het zou zo kunnen zijn dat 51% van de bevolking het voor het zeggen heeft voor 49% andersdenkenden. Dit is dus een volstrekt oneerlijk systeem! Geen zinnig denkend mens zou een dergelijk systeem accepteren…tenzij ze zelf deel uitmaken van die 51%.
Republiek
Een republiek is een staat waar de macht bij één of meer personen ligt, die de macht van het volk (democratie), het parlement of via een staatsgreep in handen gekregen hebben. Een andere omschrijving is de staatsvorm waarbij geen regering door erfopvolging bestaat, dus een land dat geen monarchie is. (bron: Wikipedia)
De Founding Fathers, de grondleggers van de VS, hadden meerdere opties. Ze hadden kunnen kiezen voor een oligarchie. Sommige mensen wilde zelfs George Washington tot koning uitroepen. Maar Washington realiseerde zich dat het gevoel van onderdrukking voor de mensen die leefden onder het schrikbewind van Koning George van Engeland, zou kunnen overslaan naar de Nieuwe Wereld. Hij wilde zichzelf daarom niet de macht van een koning toe-eigenen. Dus ging de absolute voorkeur van de Founding Fathers uit naar ‘Rule of Law’ in een republiek en niet naar ‘Rule of Majority’ in een democratie.
Aan de hand van een versimpeld voorbeeld kan het verschil uitgelegd worden. Neem een situatie in het Wilde Westen, waarin een kwade menigte een opgepakte moordenaar wil ophangen voor zijn daden. In een democratie, mag iedereen in de menigte zijn hand opsteken als zij de man willen zien hangen. Als een meerderheid zijn hand opsteekt, hangt de man in een mum van tijd aan de dichtstbijzijnde boom.
Als dezelfde moordenaar door de kwade menigte opgepakt zou worden in een republiek, dan zou de sheriff hen vertellen dat ze hem niet zelf op mogen hangen omdat hij recht heeft op een eerlijk strafproces. Dus wordt de moordenaar naar de stad gebracht waar hij voor een jury en rechter zal verschijnen. De jury wordt samengesteld uit willekeurige burgers. Pas als alle verhoren zijn afgelopen, dient de jury het unaniem (dus niet het merendeel) eens te zijn met het vonnis. Daarna zal de man, indien schuldig bevonden, opgehangen worden.
De essentie van een republiek in deze, is dat een meerderheid niets waard is. Pas als de voltallige jury het met elkaar eens is, zal de wet uitgevoerd worden. In een democratie zou de man al gehangen worden als 51 van de honderd mensen hem willen zien hangen. Bepaal voor jezelf wat je ‘eerlijker’ vindt.
Het zou veel Amerikanen waarschijnlijk verassen, als ze zouden horen dat het woord ‘democratie’ helemaal niet in de ‘Declaration of Independence’ of in de ‘U.S. Constitution’ staat. Evenmin is het woord te vinden in de grondwet van alle 50 Staten. De Founding Fathers waren zich bewust van het gevaar van een democratisch systeem en hebben daarom samen besloten om een republiek op te richten.
De Romeinen kenden ook een republiek; een land geregeerd door de wet met een overheid met beperkte macht. Op haar hoogtepunt was Rome de parel van de wereld met een ongekende welvaart. Maar ook in een republiek loert het gevaar, en zeker naarmate de welvaart groeit, dat mensen niet meer over hun schouder kijken en hun overheid blindelings vertrouwen omdat ze immers niets te klagen hebben. Langzaam maar zeker trokken politici steeds meer macht naar zich toe waardoor de macht van de bevolking steeds meer werd ingeperkt. Uiteindelijk is de Romeinse republiek geworden tot een democratie, die daarna al snel omsloeg naar een oligarchie onder de Caesars. Uiteindelijk precies hetzelfde als wat er met de VS is gebeurd.
Meritocratie
Naast het feit dat een democratie in essentie niets met eerlijkheid te maken heeft, zal een democratie vroeg of laat altijd overgaan in een oligarchie, net als in de VS, maar ook net als hier in Nederland. Als we ook de democratie van onze wensenlijst strepen, blijft enkel een Meritocratie over; een structuur of systeem, waar individuele talenten en doelen worden gesteund.
Als ouders binnen een gezin, hoort een overheid in basis zijn burgers te steunen en beschermen, van onderdak en gezonde voeding te voorzien en ervoor te zorgen dat alle kinderen een opleiding genieten die aansluit op hun talenten, gaven en interesses. Alle andere zaken zijn bijzaak. Alleen een Meritocratische Republiek kan hierin voorzien. Alle andere systemen hebben keer op keer laten blijken het tegenovergestelde na te streven en uit te voeren.
Alleen door mensen zichzelf te laten ontplooien op de manier die bij hun persoonlijkheid past, krijg je een maatschappij waarbij mensen het beste van elkaar naar boven brengen. Waarom krijgen veel mensen vroeg of laat een ‘midlife crisis’? Omdat ze op dat moment tot besef komen dat ze jarenlang een leven geleefd hebben dat niet HUN leven was, maar een leven dat voldeed aan de verwachtingen van hun ouders, de maatschappij of misschien zelfs dat van hun (ex)partner.
We moeten weer leren luisteren naar onze kinderen en het kind in onszelf. Luisteren naar onze gevoelens, luisteren naar ons lichaam en naar onze eigen innerlijke stem en geweten. Luister niet langer naar de stem van de overheid, die in een film als V for Vendetta galmt uit de luidsprekers op elke hoek van de straat. Kijk niet langer op naar ‘celebraties’ als Paris Hilton of Victoria (Posh) Beckham en haar voetballende multimiljonair. Dit soort mensen zijn het uithangbord van de elite, het visitekaartje van de OWO, die ons daarmee het beeld voorhouden dat alleen pracht, praal, glamour en bling-bling belangrijk zijn. De miljardenindustrie van reclamemakers werkt hier maar al te graag aan mee. Zij dicteren wat goed voor ons is, hoe we eruit moeten zien, welke schoenen we moeten dragen en welke muziek we moeten luisteren. Wie wij zelf zijn doet er niet toe, je moet eruit zien als de sterren en je gedragen als de sterren. Doe je dat niet, dan val je buiten de boot. In de Meritocratie van de Illuminati gaat het erom dat iedereen zichzelf zal moeten ontdekken; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Alleen op deze manier kun je het beste uit de mensen halen. En wat het beste voor elk individu is, is automatisch het beste voor de gehele samenleving.
Er zijn meerdere beproefde manieren om iemands talenten al vroeg te ontdekken. Natuurlijk veranderen iemands interesses gedurende de loop van zijn leven, het zou ongezond zijn om als iemand zich gedurende een heel leven maar op één ding zou focussen. Zodra de zich ontwikkelende persoonlijkheid en interesses van een kind zichtbaar worden, dient een passende manier van onderwijs gevonden te worden. Het hele onderwijssysteem zal daarom op zijn kop gezet moeten worden. Maar ook hiervoor zijn al modellen uitgedacht en ontwikkeld die op dit moment zo ver mogelijk buiten het bereik van ouders en burgers gehouden wordt om ze maar in onwetendheid te laten. Is de pubertijd bijvoorbeeld wel de meest efficiënte leeftijd om kinderen full-time naar school te laten gaan? Dient deze leeftijdsperiode (biologisch gezien) niet meer om onszelf te leren kennen in plaats van ingewikkelde wiskundige modellen, verkooppresentaties en winstberekeningen?
Alleen als we onze talenten optimaal kunnen benutten, kunnen we gemotiveerd leren en gemotiveerd ons werk doen. In een Meritocratie hoeft niemand werkeloos te zijn en zeker niet dakloos te zijn. Verschillen tussen inkomens moeten blijven bestaan om mensen te motiveren en stimuleren, maar mogen nooit zo groot worden dat jaloezie, afgunst en hebzucht een rol gaan spelen en zeker niet zo groot dat men zoveel geld kan vergaren dat macht wederom een product wordt dat (om)gekocht kan worden.
Alleen in een maatschappij waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn, in een maatschappij waarin iedereen JUIST gestimuleerd wordt om zichzelf te zijn, in een maatschappij waarin iedereen vanaf dezelfde startlijn begint en dezelfde kansen krijgt, zullen de minste ‘drop-outs’ zijn. In een Meritocratie zijn de woorden welvaart en welzijn uitwisselbaar geworden. In een Meritocratie zullen mensen trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Het is een systeem van aanmoedigen en niet van ontmoedigen.
Tot slot
Alle politieke systemen (behalve een Meritocratie) zijn in het verleden al eens of meerdere malen geprobeerd en ze hebben allemaal elke keer weer gefaald. Zij hebben gefaald in de betekenis dat er geen eerlijke kansen tot zelfontplooiing gecreëerd werden, dat er geen eerlijke verdeling in geld, macht en natuurlijk bronnen was, dat er geen (of slechts beperkte) individuele vrijheden bestonden. Zelfs de Republiek, hoewel de meest humane vorm van allemaal, heeft in deze opzichten gefaald. En waarom? Omdat mensen lui worden, passief worden als zij hun vrijheden ‘als vanzelfsprekend’ ervaren en hun overheid blindelings gaan vertrouwen waardoor ze niet langer ‘waakzaamheid’ blijven ten opzichte van hun overheid. Het zou naïef zijn om te denken dat, als de we de huidige regering omver zouden werpen, alles dan als vanzelf beter zal worden. Het zou slechts een kwestie van weken of maanden zijn voordat iedereen weer in zijn oude (bekende) patroon vervalt. Een republiek zou ongemerkt weer in een democratie overgaan die even snel weer zou overgaan in de oligarchie die we momenteel hebben.
In een ‘perfecte wereld’ zou een republiek met een stevige meritocratische basis de beste keuze zijn. Maar voordat een dergelijk Utopia ooit werkelijkheid zal kunnen worden, dienen wij als mens eerst te veranderen; onze gedachten en ideeën over de maatschappij en elkaar, onze kijk op het leven, onze doelen in het leven enz. Sommigen omschrijven dit als “het verruimen van ons bewustzijn”. Helaas associëren veel mensen een dergelijke uitspraak met New Age zweverigheid of achten de mensheid niet in staat tot enige vorm van verandering. Toch moeten we deze mensen zien te overtuigen dat we met zijn allen WEL in staat zijn om te veranderen. Dat onze egocentrische gedachten en gedragingen NIET per definitie in onze DNA liggen, maar dat ons egoïsme, onze angsten en onzekerheden en onze daaruit voorvloeiende agressie merendeels worden gecultiveerd, aangewakkerd en uitgebuit door ons huidige (en hiervoor ontworpen) systeem. Zolang wij onszelf niet in staat achten om onszelf of onze maatschappij te veranderen, zal de Oude Wereld Orde ons tot in het spreekwoordelijke Einde der Tijden blijven onderdrukken waarbij de mate van onderdrukking steeds groter zal worden en onze achterkleinkinderen, kleinkinderen of misschien zelfs al onze kinderen geboren zullen worden in een totalitaire wereldstaat.
De enige oplossing die op dit moment binnen ons handbereik ligt, is onszelf en elkaar informeren over wat er WERKELIJK gaande is in de wereld, achter de politieke en economische poppenkast waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Daarna zullen we moeten gaan toepassen wat we geleerd hebben en onze eenheid (beeld je eens in wat een macht 17 miljoen mensen hebben ten opzichte van een handjevol corrupte bureaucraten op een blauwe zetel) moeten gaan gebruiken om de benodigde politieke hervormingen door te voeren. Pas daarna kunnen we de wetten doorvoeren die nodig zijn om het nieuwe systeem zo snel mogelijk weer te stabiliseren en vanuit de meritocratische basis een maatschappij te vormen die geen geboren verliezers meer kent. Het zal natuurlijk altijd opletten blijven en zorgen dat opportunisten uit de nieuwe regering geweerd worden.
Het is van het grootste belang, dat we onszelf gaan leren hoe we het systeem en de wereld kunnen veranderen. Het is van even groot belang dat we weten welke veranderingen we willen en hoe de nieuwe maatschappij eruit dient te zien. De meeste mensen denken nog steeds (met dank aan media, scholing, overheid en bedrijfsleven) dat ons kapitalistisch democratisch systeem het enige eerlijke systeem is en een logische noodzaak om de economie te laten draaien. Weinig mensen kennen het begrip “Meritocratie”. Aan ons de taak om onszelf te informeren over deze enige eerlijke bestuursvorm en deze kennis te verspreiden. Laat de mensen zien en horen dat er weldegelijk een alternatief is voor onze democratie. Vergeet het oprichten van een nieuwe politieke partij, vergeet het stemmen op een ‘sociale’ partij. Een systeem waarin 51% van de mensen het voor het zeggen heeft over 49% van de mensen is per definitie een oneerlijk systeem. Ons meerpartijenstelsel bestaat enkel om verdeeldheid onder de burgers te scheppen. Zolang mensen elkaars standpunten gaan bevechten zullen ze zich niet verenigen en zich tegen de overheid gaan keren. ‘Sociale’ media sites als bijvoorbeeld nujij.nl doen hier graag aan mee. Laat mensen een stelling op internet poneren en laat de anderen hier dan over bekvechten. Tien-duizenden topics en reacties per dag, honderden mensen die het met elkaar eens of oneens zijn. Het is dat dergelijke fora moderators en huisregels toepassen, anders zouden doodverwensingen eerder regel dan uitzondering zijn. Verdeel en heers is het motto dat al duizenden jaren succesvol gehanteerd wordt door koningen, regeringen, wereldleiders, bedrijven en werkgevers en zelfs ‘onschuldige’ websites.
Ergens in de geschiedenis heeft de mensheid een verkeerde afslag genomen. Maar we hoeven geen 300 of 3000 jaar terug in de tijd te gaan om onszelf weer op het juiste spoor te plaatsen. We hebben vandaag de dag de middelen om de hele mensheid binnen één generatie een compleet vernieuwd en verbeterd zelfbeeld te geven. Maar daarvoor zal iedereen (of althans een grote groep mensen) vanaf nu zijn of haar eigen verantwoordelijkheden moeten nemen, maar iedereen is vrij om dat op zijn of haar eigen manier te doen.
Er zullen altijd mensen zijn die vanuit luiheid, desinteresse of onzekerheid niet willen bijdragen aan wat voor verandering dan ook. Er zullen ook mensen zijn die zich koste wat kost tegen elke verandering zullen verweren en er alles aan doen om ons tegen te werken. Gelukkig zijn er geen 17 miljoen mensen nodig om enkel in Nederlands iets te veranderen. Al zouden er wereldwijd 17 miljoen mensen actief zijn, dan zal dat al een ongekende revolutie zijn. Neem wat je al weet en zoek een manier om je kennis of gedachten op anderen over te brengen. Je hoeft geen urenlange welles-nietes discussies aan te gaan, vermoei je niet met allerlei ingewikkelde complottheorieën, probeer mensen niet weg te jagen door over “shape-shifting reptilians”, buitenaardse invasies of een aanstormende komeet te beginnen. Angst bevriest, angst maakt mensen passief. Gevoelens van onmacht en agressie zet mensen tegen elkaar op en werkt enkel destructief. Hoop en een gepassioneerde boodschap zetten mensen aan tot denken en wellicht zelfs tot actie. Er zijn slechts enkele zaken waar we ons op moeten focussen: het negeren van monarchieën en adel en niet langer toestaan dat deze gewone mensen over buitengewone privileges beschikken. En het niet langer tolereren dat onze regering in de binnenzak zit van grote private ondernemingen. Door trouw te blijven stemmen houden we met zijn allen deze schijndemocratie in stand. Stem NIET! Aan elke geïnteresseerde daarom de oproep om je in te lezen in de materie die op dit blog zal verschijnen en vele honderden pagina’s aan informatie in de links.
De Illuminati geven ons de kans om hun visie op een eerlijke maatschappij met hen te delen. Zij geven ons de basis waarop we samen verder kunnen bouwen. Lees en verdiep jezelf in hun artikelen over meritocratie. Bezoek de verschillende fora van The Movement en deel je mening. Blijf altijd kritisch, analyseer, neem niets zonder nadenken zomaar aan, daag jezelf uit, stel jezelf open. De informatie op de AC-site of de Meritocracy Party site zal zeker niet voor iedereen bestemd zijn. Het vergt een brede en onbevooroordeelde blik om veel van de gegeven informatie te kunnen of willen verwerken. De informatie die gegeven wordt is veelal van diepe filosofische, psychologische en politieke aard. Veel informatie zal gaan over religies en vooral de wrede Abrahamistische religies waar binnen een nieuw systeem, een systeem gebaseerd is op gelijke kansen, geen enkele ruimte meer voor is. Verwacht geen geplande acties die aanzetten tot geweld of bloedvergieten. Verwacht geen discussies over FEMA kampen, vaccinaties, geïmplanteerde chips of UFO’s. Wij gaan onze tijd niet verdoen met dergelijke discussies die de aandacht afleiden van wat er werkelijk belangrijk is: het omverwerpen van de elite en het tot stand brengen van een Nieuwe Wereld Orde, DOOR ONS, VOOR ONS!
Bron:
Dit bericht werd geplaatst in Democratie, Economie, Forbidden History, NWO, Politiek, Symbolisme en Satanisme, Toekomst. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s